GENEL KURUL DUYURU!

Derneğimizin 2.Olağan Genel Kurulu 03.05.2019 Cuma günü saat 19:30 da Nilüfer Dernekler Yerleşkesindeki odamızda yapılacaktır. Genel Kurul gündemi aşağıda verilmiştir. Belirtilen tarihte çoğunluk sağlanamadığı takdirde 10.05.2019 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte ikinci toplantı yapılacaktır. Üyelerimize önemle duyurulur.

Gündem:
1- Açılış ve Yoklama
2- Divan Kurulunun Oluşturulması
3- Saygı Duruşu ve İstiklal Marşımızın Okunması
4- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
5- Yönetim Kurulunun İbrası
6- Denetleme Kurulu Faaliyet Raporunun Okunması ve Görüşülmesi
7- Denetleme Kurulunun İbrası
8- Tahmini Bütçenin Görüşülmesi ve Kabulu
9- Dernek Organlarını seçimi
10-Dilek ve Temenniler
11-Kapanış