Hakkımızda

Kuruluş

Derneğimiz Bursa’da bilim ve astronomi meraklılarını bir araya getirmek, bilim ve astronomi konulu etkinlikler yapmak amacıyla kurulmuştur. Özgür düşünen bireylerin yetişmesine, bilim kültürünün yerleşmesine katkı gösterenin sosyal bir unsur olmak istiyoruz. Derneğin kuruluş hikayesi Hasip Sönmezalp’e kadar uzatılabilir. 1954 yılında kendi yaptığı teleskobu ile Amerika’dan Altın Çekiç Ödülü almıştır. Bursa astronomi yönünden şanslı bir kent. …

Tüzüğümüz

BİLİM VE  AMATÖR ASTRONOMİ KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ Derneğin Adı ve Merkezi Madde 1– Derneğin Adı: “Bilim ve Amatör Astronomi Kulübü Derneği” dir. Dernek adının kısaltması “BAAK” tır. Derneğin merkezi Bursa’dır.   Şubesi açılmayacaktır. Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı Madde 2– Dernek, aşağıda ifade edilen vizyon çerçevesi …

Yönetim

2024-2025 dönemi Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri Asıl Yönetim Kurulu : Cem Özkan (Başkan), Sedat Gökmenoğlu (Başkan Yardımcısı), Ayten Kösa Topçu (Yazman), Canan Bilgi (Sayman), Tuğba Dalgın (Üye) Yedek Yönetim Kurulu:  Zeynep Rodoper, İlhan Vardar, Zerrin Özel, Fevzi Çetin,  Asıl Denetim Kurulu:  Korhan Kandil, Eray Yağız, İlker Tankut, Yedek Denetim Kurulu:  Atila Tinkılıç, Hüseyin Geçer, …

Bülten

BAAK VİZYON     BÜLTEN SAYI:5       Rev.1-21.10.22 SUNUŞ                                                                                                                                                                   . Kuruluşundan bugüne yaklaşık 6 yılda Derneğimiz sayılamayacak kadar çok etkinlik gerçekleştirmiştir. Binlerce kişinin gözlem yapmasını ve eğitim sunusuna katılmasını sağlamıştır.  Yaptıkları ve planladıkları ile Derneğimiz amaçları doğrultusunda faaliyetlerine devam etmektedir. Yurdumuzda bilimi çalışmalarının merkezine alan çok az sayıda sivil toplum kuruluşundan biri olan Derneğimiz öncü bir kurumdur. Tüzüğünde …