Nilüfer Kent Konseyi Genel Kurul Önerimiz

Sedat GÖKMENOĞLU

09.10.1966 Ankara doğumludur.

1987 U.Ü.Elektronik Mühendisli bölümü mezunudur.

1987-2001 tarihleri arasında Sümer Holding A.Ş  Bursa Merinos Yünlü Sanayi İşletmesinde Enerji Şefi olarak çalışmış,

2001 yılından bu yana da D.H.M.İ Bursa Yenişehir Havalimanında elektronik mühendisi olarak çalışmaktadır.

Elektrik Mühendisleri Odası -EMO-  Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üye ve delegesidir.

Çağdaş Eğitim Kooperatifi  -ÇEK- üyesidir.

Bursa Amatör Astronomi Kulübü -BAAK- kurucu üyesi olup Yedek yönetim kurulu üyesidir.

Yaklaşık 20 yıldır Nilüfer ilçesinde yaşamaktadır.

 

Sn. Dernek Yetkilisi

Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği 30 Kasım 2016 tarihinde kurulmuştur.

Dernek Vizyonu :

+ saygı: farklı görüşlere, 7 den 70e tüm bireylere, canlı cansız tüm varlıklara saygı göstermek.
+ isteklilik: etkinlikleri zorunluluk gereği değil de coşkuluca yapmak, amatör ruhu korumak.
+faydacılık:her etkinlikte toplumsal fayda aramak,
+ sanat: sanatı öne çıkarmak, tüm etkinliklerde güzel sanatların varlığını gözetmek
+ iletişim: TMMOB, Bursa BTM, Belediyeler, Kamu Kurum ve Kuruluşları gibi kuruluşlar başta olmak üzere vizyonla ilgili tüm kuruluşlarla güçlü iletişim,
+ bilimsel tutum: ” hayatta en hakiki mürşit ilimdir fendir.”

Misyonumuz ,toplumumuzda bilim kültürünün tam anlamı ile yerleşmesine, bilme merakı, öğrenme isteği ve güzellik arayışı canlı, özgür düşünceli bireylerin yetişmesine katkı sağlamaktır..

Derneğimiz kuruluşundan bu yana geçen sürede sadece gözlem etkinlikleri değil, insana, çevreye, ülkeye odaklı etkinliklerine imza atmaktadır. Işık Kirliliği çalışmaları ile ekonomik ve toplumsal farkındalık, STEM panelleri ile eğitimsel farkındalık, gerek özel gerek resmi okullarımızdaki etkinlikler ile gençlerimizin, çocuklarımızın bilimsel düşünceyi fark etmelerini sağlayarak analitik düşünmeye sevk edici çalışmalar yaparak yoluna devam etmektedir.

Bu amaçla Nilüfer Kent Konseyi’nde;

Bilim Kültürü temalı etkinlikler yapmak,

Bilimsel kurumların, bilim severlerin yerel iletişim ağı olmak,

Yerel yönetimlerin eylemlerini bilimsel tutum yönünden değerlendirmek,

Toplum hayatında bilim kültürünün etkili belirleyici olması yönünde programlar geliştirmek vb faaliyetlerin gerçekleştirilmesini öngörüyoruz.

“..kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım, yönetişim vb ilkeleri hayata geçirmeye çalışan…” şeklinde ifade edilen konseylerin kuruluş amaçlarının bilimsel akıl yürütmenin doğal bir çıktısı olduğunu görüyor ve vizyonu ile örtüştüğünü düşünüyoruz.

Özellikle Uzakdoğuda Toplum 5.0 yaklaşımları dahilinde bilim merkezlerinin toplum sorunlarının tartışıldığı mekanlara dönüştüğünü dikkate alarak 21.yy da bilimi hayatın merkezine koyabilen toplumların varlığını sürdürebileceği yorumlarını yapmanın yerinde olduğunu düşünüyoruz.

Bu önerilerimizi gerçekleştirmek amacı ile 15 Haziran 2019 tarihinde yapılacak Nilüfer Kent Konseyi Yürütme Kurulu seçiminde Delegemiz Sn. Sedat Gökmenoğlu’na Derneğiniz olarak destek vermenizi saygılarımızla rica ederiz.

Bursa Amatör Astronomi Kulübü Derneği Yönetim Kurulu